Op dinsdag 26 november zijn 27 stuks luiken naar Rijssen gebracht. Op de luiken van het Rugpositief na zijn nu bijna alle luiken van de hoofdkas gemaakt. De vrijwilligers op Urk gaan nu eerst beginnen met het lofwerk in de top van de orgelkas zodat dit straks tezamen met het pijpwerk meteen gemonteerd kan worden.

In overleg met de orgelbouwer en adviseur is besloten om de 2e fase van de opbouw 2 weken later te laten beginnen. In de eerste week van januari gaat het werk in de kerkzaal verder. De bovenkassen zullen worden opgebouwd en meteen na voltooiing wordt het pijpwerk van het front geplaatst. Het front telt in totaal 180 stuks pijpen.

Tijdens de 2e opbouwfase wordt ook een begin gemaakt met de elektrische installatie. Het is de bedoeling dat in week 3 voor het eerst wind op de lades wordt gezet zodat de intonatie kan aanvangen. Het belangrijkste werk begint dan: het op klank brengen van ca. 2800 pijpen welke één voor één op de windlades worden gezet.

Hieronder een aantal foto’s die Jacob Schenk afgelopen dinsdag heeft gemaakt in Rijssen. Zoals te zien is, vordert ook de bovenkas gestaag.