Op donderdag 22 november is het hout t.b.v. de windkanalen naar Urk gebracht. De windkanalen zullen de komende maanden door vrijwilligers worden gemaakt, evenals de luiken van de orgelkas, de zwelkast en het lofwerk. dus veel werk aan de winkel.

Ook is in deze week de restauratie van de windladen begonnen (in Rijssen bij orgelbouwer Boogaard).  Alleen beide windladen voor het Pedaal worden nieuw gemaakt.

Er is besloten om de  windladen van Kleuker origineel te laten. De aluminium(!) ventielen zullen opnieuw worden beleerd en alle pulpeten zullen worden vervangen. De originele inliggende balg zal worden vastgezet en met een plaat worden afgedekt.

Op de foto’s: windlade van Kleuker. Duidelijk zijn de aluminium ventielen te zien en het “hulpbalgje” t.b.v. een lichtere speelaard.