Op dinsdag 21 januari is voor het eerst wind onder de HW windlade gezet en de Prestant 8′ op het HW geplaatst. Vrijdag 24 januari hebben orgelmaker Ide Boogaard en adviseur Stef Tuinstra in alle rust de eerste intonaties verricht.

Ondertussen is het lofwerk en de dempkist voor de windmachine afgemaakt en resteren alleen nog een aantal luiken. Ook is deze week een begin gemaakt met alle elektrische aansluitingen (verlichting, wandcontactdozen etc.) in de orgelkassen. Naar verwachting wordt dit komende woensdag afgesloten. Als dan ook de resterende luiken binnen nu en veertien dagen afgemaakt worden, kan het vrijwilligerswerk worden afgesloten en kunnen we terugzien op een intensieve maar leuke periode.

In Rijssen worden ondertussen de vloerdelen t.b.v. de mechanieken van het RW klaargemaakt. Volgende week worden deze delen gemonteerd.

Wordt vervolgd……