Orgelbouwer Boogaard is met vakantie maar ondertussen gaan de werkzaamheden op Urk door.

Het hout voor de zwelkast is deze week geschaafd en vervolgens zal er begonnen worden met de omkasting en de jalouzieen van de zwelkast.

Alle stijlen en dorpels van onderkaspanelen zijn nu voorzien van een sponning en een gat t.b.v. de pen/gat verbinding. Volgende week zal er een begin gemaakt worden met de montage van de in totaal 32 stuks panelen. Daarna wordt eerst de zwelkast compleet gemaakt/gemonteerd en vervolgens volgen dan nog de resterende panelen (zo’n 40 stuks) t.b.v. de bovenkas.

Wordt vervolgt….