De werkzaamheden in Rijssen en op Urk liggen goed op schema, alleen is de opbouw van de onderkas in de kerkzaal met 1 week verschoven. De opbouw begint nu in de 2e week van september.

Afgelopen week zijn de stijlen en dorpels van de onderkaspanelen op lengte gezaagd en op dikte geschaafd. Volgende week wordt een begin gemaakt met het in elkaar monteren van de panelen (deze week is er een weekje vakantie).

In Rijssen wordt gewerkt aan het ‘inpassen’ van de 2 Kleuker hoofdwerkwindladen en de verdere speelmechaniek. Ook is door vrijwilligers nog aantal ‘onvolkomenheden’ van het staalwerk bijgewerkt.

Qua intonatie is nu duidelijk gekozen voor de Hinsz variant omdat deze goed aansluit bij de gemeentezang in de Ichthuskerk. Het bestaande pijpwerk wordt zoveel als mogelijk is naar Hinsz ‘getrokken’ terwijl de nieuwe tongwerken van het hoofdwerk (Trompet 8′ en 16′) in Hinsz factuur worden gemaakt. Waar nodig worden andere tongwerken voorzien van nieuwe kelen en tongen en worden labialen enigszins opgeschoven en voorzien van hogere opsnedes. De intonatie van het orgel vindt volledig in de kerkzaal plaats en zal ongeveer 5 maanden in beslag gaan nemen.

Naast deze weblog zijn de ontwikkeling vanaf nu ook op facebook te volgen op pagina ‘Orgel Ichthuskerk Urk’.

Wordt vervolgt…..