Er is deze week niet zoveel te melden. De werkzaamheden zowel in Rijssen als op Urk gaan volgens planning.

In Rijssen is men bezig de onderkast op te bouwen. Op dinsdag 28 mei brengt de orgelcommissie een bezoek aan de orgelbouwer en we zullen dan wat foto’s maken van de voortgang.

Op Urk zijn de windkanalen gereed en wordt een begin gemaakt met het maken van de eiken luiken voor de onderkast (zo’n 40 stuks). Deze moeten rond week 29 in Rijssen zijn alwaar ze in de onderkast pas gemaakt worden.

Er zijn inmiddels afspraken gemaakt voor het maken van de zwelkast (omkasting) en de jalouzieen.

Het staalwerk t.b.v. de¬†registermechaniek¬†en onderliggers (onder de windladen) vordert gestaag. Planning is om over 14 dagen al het staalwerk te kunnen spuiten . Hieronder nog een aantal foto’s van deze werkzaamheden.

Wordt vervolgt…