Het maken van de windkanalen vordert gestaag. De kleine windkanalen zijn klaar, de langere windkanalen worden nu verlijmd. Op de foto’s is te zien hoe alle zijden tot één compleet windkanaal worden samengebouwd. Tenslotte worden met behulp van lijmtangen de zijden stevig en haaks aan elkaar bevestigd en kan het droogproces van de lijm  beginnen. Dit droogproces duurt 1 tot 1,5 uur waarna er opnieuw een windkanaal in elkaar wordt gezet. Het gereed gekomen windkanaal wordt vervolgens geschaafd. In de loop van deze week worden deze werkzaamheden afgerond en liggen alle windkanalen klaar om naar Rijssen te worden vervoerd. Daar worden de kanalen op lengte en daar waar nodig in verstek gezaagd en worden de lossen stukken aan elkaar bevestigd.

Ook deze week nog enige foto’s van het vrijwilligerswerk bij het maken van de stalen registermechaniek.

Op zaterdag 27 maart jl. is de orgelcommissie in Tiel geweest (Maartenskerk) om informatie te verzamelen over het in die kerk geïnstalleerde bevochtigingssysteem. Vooral tijdens het winterseizoen is de kans groot dat de kerkzaal te droog wordt en dat deze droogte kans geeft op storingen in de mechaniek en scheuren in de houten delen. Om deze problemen het hoofd te kunnen bieden, onderzoeken we op dit moment de mogelijkheden van een lokaal (alleen in de orgelkas) bevochtigingssysteem.

Wordt vervolgt.