De laatste tijd hebben we als orgelcommissie nog niet veel kunnen melden omtrent de voortgang van het nieuwe pijporgel.
Dit wil echter niet zeggen dat er niet hard wordt gewerkt aan het project.
Het volgende kunnen we melden:
Het tekenwerk vordert gestaag. Belangrijke onderdelen hierin zijn de orgelkas, de regeermechaniek, de speelmechaniek en de windvoorziening.
Al het bestaande pijpwerk is opgemeten. Dit opmeten is belangrijk voor de plaats op de windladen en de orgelkas. Adviseur Stef Tuinstra en orgelbouwer Ide Boogaard zijn in de afgelopen maanden bezig geweest om al het pijpwerk te inventariseren en op de juiste plek te zetten. Van het bestaande pijpwerk behoeft niet veel afgeknipt of opgelengd te worden.
In september 2012 wordt het tekenwerk van het regeerwerk afgerond.
Orgelbouwer Ide Boogaard is momenteel nog bezig met de berekening van de windvoorziening.
Ondertussen wordt er ook gewerkt aan een ontwerp van het lofwerk.

Het project ligt op schema en dat betekent dat na de zomervakantie begonnen wordt met de afzonderlijke bouw van onderdelen waaronder de orgelkas.
Als hiermee begonnen wordt kunnen we d.m.v. foto’s en video’s het hele proces volgen en daarvan zullen we u zeker op de hoogte houden.
In januari 2013 wordt begonnen om de diverse losse onderdelen samen te bouwen tot één geheel. Zo wordt gekeken of alles past, dit gebeurd dan in de werkplaats van de orgelbouwer.
Rond de zomervakantie van 2013 wordt de samenbouw weer gedemonteerd en worden alle losse onderdelen naar Urk gebracht en begint de opbouw in de kerkzaal.

(wordt vervolgd)