Sinds de plaatsing van informatie op de reguliere website van de Ichthus-gemeente zijn er diverse aanpassingen en aanvullingen afgesproken.

Hieronder volgt meest actuele stand van zaken op 31 juli 2013.

De destijds geplaatste tekst hebben we zoveel mogelijk intact gelaten, echter daar waar aanpassingen of aanvullingen nodig zijn, hebben we de tekst aangepast.

Stand van zaken juli 2013

Het voormalige Kleuker orgel wordt volledig omgebouwd tot een instrument met de klassieke Hollandse verdeling van Hoofdwerk, Bovenwerk (in zwelkast), Rugpositief en Pedaal.

Het totaal van 44 registers wordt over deze werken verdeeld. Er komen in totaal 56 registertrekkers welke in 4 horizontale rijen aan weerszijden van de speeltafel worden gepositioneerd. 2 registertrekkers zijn loos en worden vastgezet. Boven de registers komen de registernamen in Romeinse kapitalen. Voor de vorm van de registerknop gaan de gedachten uit naar de registerknop zoals toegepast in de Grote Kerk van Steenwijk (van Oeckelen) maar dan iets korter. In de registerknop komt een klein wit porseleinen plaatje met nummer, zodat latere nummering van de registers met briefjes o.i.d. achterwege gelaten gelaten kan worden.

Van Kleuker worden hergebruikt: hoofdwerk- en zwelwerkwindladen en een groot gedeelte van het pijpwerk. Na onderzoek is gebleken dat de mensuren van het Kleuker pijpwerk heel goed aansluiten bij de beoogde klank.  Alleen in de discant is het pijpwerk enger maar dit zal worden ondervangen door daar waar noodzakelijk enig pijpwerk op te schuiven en het resterende nieuw bij te maken. Verder kenmerkt het pijpwerk zich door lage opsnedes en het ontbreken van kernsteken. De dispositie is op één punt gewijzigd: de Tertiaan in het Rugpositief wordt nu een Sesquialter 2 st.

De Kleuker tongwerken zijn vrij eng, daarom worden in ieder geval de Trompet 8’ en 16’ van het Hoofdwerk nieuw gemaakt (Hinsz factuur). De Bazuin 16’ van het pedaal krijgt nieuwe tongen en kelen en waarschijnlijk worden de bekers 1 a 2 posities opgeschoven. De ontbrekende bekers worden nieuw gemaakt. De Trompet 16′ van Kleuker wordt omgevormd tot een Fagot 16′ (zwelwerk) en de Trompet 8′  komt terug als Schalmei 8′  in het Rugpositief. De Vox Humana 8′ komt uit het bestand van Ide Boogaard en wordt voorzien van een dubbel-conus bekers zonder klapdeksel.  Toonhoogte: a’ = 440 Hz. Stemming: gelijkzwevende temperatuur. Voor de klank wordt uitgegaan van “zangerig barok” en zal worden gericht op de klank van het Hinsz orgel in Bolsward.

Toets- en registermechaniek wordt volledig nieuw gemaakt evenals alle frontpijpen. De labiums van het frontpijpwerk worden met goud belegd.

Als rugwerkwindlade wordt de rugwerkwindlade uit het voormalige Willem van Leeuwen jr. orgel uit Vianen gebruikt. Deze windlade is ontdaan van het VeKa systeem en gerestaureerd.

Ook de speeltafel met 3 klavieren en pedaal van het van Leeuwen jr. instrument wordt opnieuw gebruikt en is inmiddels gerestaureerd. Het 3e klavier is nooit gebruikt i.v.m. een nooit uitgevoerde uitbreiding. De toetsen zijn met ivoor belegd.  Centraal in de lessenaar komt een 7 inch LCD scherm met bediening (joystick) in de orgelbank (uitschuifbare lade). Het videosignaal staat los van alle andere videosignalen in de kerkzaal zodat de organist naar believen het beeld kan instellen. De camera komt rechts onder het orgelbalkon te hangen (gezien vanuit de kerkzaal).

De eiken (Europees eiken) orgelkast wordt geheel nieuw gemaakt en voor zover nu afgesproken onbehandeld gelaten. Qua profilering van de orgelkas is gekozen voor een hoekige, rechte variant. De spitse middentoren van het Hoofdwerk wordt geflankeerd door 2 niet symmetrische spitse pedaaltorens. De tussenvelden worden ook spits uitgevoerd.  Het lofwerk (versieringen orgelkast) wordt strak en recht, passend bij de strakke orgelkas. Voorlopig worden er geen verdere ornamenten (bijv. beelden, vazen, figuren etc.) aangebracht.

Front actueel

De windvoorziening wordt “ademend” aangelegd en voorzien van 2 blaasbalgen. Eén blaasbalg vlak achter de orgelkas, de hoofdblaasbalg in de orgelkas.  Hoofdwerk, Bovenwerk en Rugpositief worden elk voorzien van een aparte tremulant.

De afgelopen maanden is d.m.v. metingen het verloop van de temperatuur en relatieve vochtigheid in de kerkzaal in kaart gebracht. De kerkzaal is voorzien van topkoeling zodat de temperatuur in de zomermaanden aangenaam is. Qua relatieve vochtigheid is de kans groot dat tijdens een langere vorstperiode de kerkzaal te droog is (bijv. zoals in de winter van 2012/2013).  In overleg met orgelbouwer en adviseur is besloten om lokaal (in de orgelkas) bevochtiging toe te passen. De vleugel in de kerkzaal zal worden voorzien van een “life saver” systeem zodat dit instrument ook optimaal beschermd wordt tegen klimatologische veranderingen.

Al het pijpwerk wordt in de kerkzaal geïntoneerd met als gevolg dat een uitgebreide voorintonatie op de werkplaats achterwege blijft. De intonatie zal ongeveer 5 maanden in beslag nemen. In de 2e week van september 2013 wordt een begin gemaakt met de opbouw van de orgelkas in de kerkzaal. Eind december zullen alle orgelkassen incl. frontpijpwerk  geplaatst zijn, daarna begint de intonatie.

Actuele dispositie