Herhaaldelijk is in de afgelopen maanden aan de orgelcommissie gevraagd wanneer het nieuwe pijporgel in de kerkzaal zal worden opgebouwd. De orgelcommissie heeft op vrijdag 29 maart 2013 samen met adviseur Stef Tuinstra en orgelbouwer  Ide Boogaard de definitieve datums vastgelegd van opbouw in de kerkzaal en ingebruikname van het nieuwe pijporgel.

In de eerste week van september 2013 begint de orgelbouwer met de onderkas. In deze onderkas bevinden zich de handklavieren, het pedaalklavier, een gedeelte van de  registermechaniek en speelmechaniek en een aantal windladen. Ook een gedeelte van de windkanalen en de windmachine zullen geplaatst worden.

In de week van 25 november worden de bovenkassen en het rugpositief geplaatst incl. het restant van de windladen en register- en speelmechaniek. Er is afgesproken dat de complete orgelkas (eventueel incl. de frontpijpen) voor feestdagen (kerst/ oud en nieuw) van 2013 op het orgelbalkon van de kerkzaal geplaatst is.

Vanaf 2 januari 2014 begint de intonatie. Dit betekent dat alle pijpen (ca. 2500 stuks) één voor één op de windladen worden gezet en op klank worden gebracht. Een hele klus waar 5 maanden voor is uitgetrokken.

De ingebruikname is vastgesteld op DV woensdag 28 mei 2014 (avond voor Hemelvaartsdag).  Op zaterdag 31 mei 2014 wordt een open dag georganiseerd voor alle gemeenteleden en belangstellende orgelliefhebbers. Over de afsluiting van deze dag wordt nog nagedacht. Tevens heeft de orgelcommissie het plan om op zondagavond  1 juni 2014 alle activiteiten in dit weekend af te sluiten met een massale (samen)zangavond. Noteer deze datums vast in uw agenda, dan hoeft u straks niets te missen.

De leden van de orgelcommissiezijn dankbaar dat we nu zo langzamerhand het moment naderen dat er ook daadwerkelijk activiteiten in de kerkzaal zullen plaatsvinden en dat de grote witte wand boven de preekstoel zal worden opgevuld.

Namens de orgelcommissie

Tjeerd Hoekstra (voorzitter)